Dokumenty oraz rzeczy utracone

Znalazłeś rzecz - co zrobić?

Informujemy, że Komenda Miejska Policji w Olsztynie

nie prowadzi magazynu rzeczy znalezionych

Rzecz, której nie jesteśmy właścicielami nie jest nasza. Kiedy zabierasz i nie oddajesz znalezionego na ławce telefonu, portfela, plecaka – stajesz się sprawcą czynu karalnego

– dopuszczasz się przestępstwa lub wykroczenia.

Wyjątkiem mogą być sytuacje, w których, można domniemywać, że właściciel wyzbył się prawa własności, np. gdy rzecz leży w śmietniku.

W przypadku, gdy nie znamy osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej, organem odpowiedzialnym za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru jest właściwy miejscowo starosta.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Jedynymi znalezionymi rzeczami, jakie powinniśmy przynieść do najbliższej jednostki Policji są przedmioty, których posiadanie wymaga pozwolenia: dowód osobisty, paszport, broń, amunicja czy materiały wybuchowe. Pamiętajmy, że w sytuacji kiedy oddanie tych rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem dla życia lub zdrowia wystarczy, że zawiadomimy o miejscu, w którym te rzeczy się znajdują.

Urząd Miasta Olsztyna prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych

pl. Jana Pawła II nr 1 pok. 8 ( Wydział Administracyjno-Gospodarczy):

tel. 89 535 18 15

email: administracja@olsztyn.eu

Godziny pracy biura rzeczy znalezionych:

poniedziałek: 8:00-16:00

wtorek-piątek: - 7:30-15:30

Jednocześnie informujemy, że w Komendzie Miejskiej Policji  w Olsztynie  nie prowadzi się  magazynu rzeczy znalezionych na terenie Olsztyna.  Wszystkie przedmioty oraz dokumenty znalezione i dostarczone do  dyżurnego  Komendy  Miejskiej  Policji w Olsztynie są ewidencjonowane  w Zespole Prezydialnym KMP w Olsztynie ( tel. 47 731 33 54), a następnie przekazywane do  właściwych instytucji.

 

Powrót na górę strony