Klasy mundurowe

Olsztyn: Odnowione porozumienia z klasami mundurowymi

Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski i Dyrektor Szkoły – Pani Marta Norkowska zawarli nowe porozumienie w sprawie współpracy w realizacji programu nauczania w klasie o profilu policyjnym w Liceum Ogólnokształcącym CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie. Szkoły, w których funkcjonują klasy mundurowe kształcą młodzież przygotowującą się do pracy w Policji, Wojsku lub Straży Pożarnej.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski wraz z Wicedyrektorem Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie, p. Martą Norkowską, podpisali porozumienie dotyczące współpracy podczas procesu edukacji z zakresu bezpieczeństwa. Założeniem stron obu porozumienia jest stworzenie młodzieży, która swoją przyszłość planuje związać z formacjami mundurowymi, takich warunków kształcenia, które w sposób profesjonalny pozwolą zapoznać się ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej i posiąść wiedzę na temat teoretycznego przygotowania policyjnego. Edukacja w klasie mundurowej ma również na celu przygotować uczniów do przyszłych egzaminów kwalifikujących do służby w Policji. Młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w lekcjach pokazowych organizowanych na terenie jednostki Policji, a także będzie brała udział w tematycznych lekcjach dydaktycznych, mających na celu podnoszenie ich świadomości prawnej i społecznej za stan bezpieczeństwa publicznego. Uczniowie natomiast wspierać będą policjantów w pracy profilaktycznej, współuczestnicząc w festynach edukacyjnych dla społeczności lokalnej oraz w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, seniorami.

 

lc

  • Podpisanie porozumienia z Liceum CN-B w Olsztynie
  • Podpisanie porozumienia z Liceum CN-B w Olsztynie
  • Podpisanie porozumienia z Liceum CN-B w Olsztynie
Powrót na górę strony