Klasy mundurowe

Olsztyn: Policjanci zorganizowali dzień integracyjny dla uczniów klas mundurowych

Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie funkcjonują 3 szkoły z klasami mundurowymi – w Olsztynie, Biskupcu i Dobrym Mieście. Z inicjatywy Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu uczniowie tych szkół wzięli udział w dniu integracyjnym. Była to okazja, by wymienić doświadczenia, poznać zasady doboru do służby w Policji i z bliska przyjrzeć się pracy policjantów.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie w roku szkolnym 2017/2018 podpisał porozumienia z dyrektorami trzech szkół funkcjonujących na podległym terenie, które prowadzą klasy o profilu mundurowym. Są to Zespoły Szkół w Biskupcu i Dobrym Mieście oraz Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie. Dzięki specjalnym programom nauczania uczniowie klas mundurowych mają możliwość zapoznać się ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej oraz posiąść wiedzę na temat teoretycznego przygotowania do pracy w tej służbie. policyjnego, by jednocześnie przygotować się do przyszłych egzaminów kwalifikujących do służby w Policji.

W ramach współpracy z dyrekcją przywołanych szkół wczoraj (26.02.) zorganizowany został dzień integracyjny dla uczniów, który odbył się w ramach programu „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji” na terenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego Ukiel w Olsztynie, gdzie usytuowany jest Rewir I Dzielnicowych w Olsztynie.

W ramach przedsięwzięcia zainicjowanego przez Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu, podinsp. Marcina Cydzika, prawie 50 uczniów wraz z opiekunami miało okazję spotkać się z policjantami w ich miejscu pracy, a jednocześnie poznać rówieśników z innych szkół, którzy mają podobne marzenia zawodowe. Już samo porównanie wzorów mundurów, jakie obowiązują w tych szkołach było przyczynkiem do dyskusji i wymiany doświadczeń z życia szkolnego.

Spotkanie rozpoczął podinsp. Cydzik, który omówił zasady i kierunki współpracy pomiędzy klasami mundurowymi a olsztyńską jednostką Policji, przywołał dotychczas podjęte wspólne inicjatywy, a także działania zaplanowane do końca roku szkolnego. Uczestnicy obejrzeli filmiki promocyjne, w których zaprezentowane były inicjatywy podejmowane przez poszczególne szkoły, również we współpracy z policjantami.

O pracy dzielnicowych, ustawowych zadaniach, na nich spoczywających i realizowanych programach profilaktycznych opowiedzieli gospodarze – dzielnicowi Rewiru I Dzielnicowych, mł. asp. Małgorzata Zakrzewska i mł. asp. Andrzej Mankow, a także kierownik dzielnicowych z Komisariatu Policji w Biskupcu, asp. szt. Tomasz Pijewski. Dzielnicowi omówili również nowoczesne narzędzia, ułatwiające komunikację Policji ze społeczeństwem, jak np. aplikacja „Moja Komenda”, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i komunikator Twitter.

Następnie młodzież uczestniczyła w prelekcji prowadzonej przez przedstawicielkę Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie, nadkom. Annę Jackowską, która omówiła zasady rekrutacji do służby w Policji. Kadeci poznali wymogi, jakie stawiane są kandydatom do służby, dokumenty aplikacyjne. Policjantka omówiła poszczególne etapy rekrutacji, obowiązującą punktację i podpowiedziała, jak się do tych etapów przygotować.

Na zakończenie spotkania w celu jeszcze lepszego zintegrowania się uczniowie, nauczyciele i policjanci mieli okazję na wspólną zabawę na lodowisku.

Kolejne spotkanie przedstawicieli Policji z klasami mundurowymi już w najbliższy czwartek w Zespole Szkół w Dobrym Mieście, gdzie uczniom klas maturalnych przybliżone zostaną procedury rekrutacyjne do Policji.

lc

 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
 • Dzień integracyjny dla klas mundurowych
Powrót na górę strony