Klasy mundurowe

Olsztyn/ Dobre Miasto: Spotkanie z młodzieżą na temat zasad rekrutacji do służby w Policji

Uczniowie klas mundurowych i maturzyści z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego funkcjonariusze zachęcali do wstąpienia w szeregi Policji. Policjantka z Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie szczegółowo omówiła etapy rekrutacji i wymogi, jakie stoją przed kandydatami.

W Zespole Szkół w Dobrym Mieście od roku szkolnego 2013/2014 realizowana jest innowacja pedagogiczna, w ramach której przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa rozszerzony został o zagadnienia związane z pracą w Wojsku i Policji. Dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie a Dyrektorem przywołanej Szkoły, realizację programu nauczania w klasach mundurowych wspierają funkcjonariusze olsztyńskiej Policji. Założeniem stron porozumienia jest stworzenie młodzieży, takich warunków kształcenia, które w sposób profesjonalny pozwolą zapoznać się ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej i posiąść wiedzę na temat teoretycznego przygotowania policyjnego, by jednocześnie przygotować uczniów do przyszłych egzaminów kwalifikujących do służby w Policji.

W takim właśnie celu z inicjatywy Wydziału Prewencji w dniu wczorajszym (01.03.) zorganizowane zostało na terenie szkoły spotkanie z przedstawicielką Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie, nadkom. Anną Jackowską, której towarzyszył dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

Zajęcia edukacyjno – informacyjne skierowane były do uczniów klas mundurowych i tegorocznych maturzystów, którzy zapoznani zostali z procedurą rekrutacyjną obowiązującą w Policji. Policjantka szczegółowo omówiła wymogi, jakie stawiane są przed kandydatami, podpowiedziała, jakie dokumenty należy skompletować i wyjaśniła poszczególne etapy rekrutacji – ich przebieg i sposób oceny. Uczniowie otrzymali także informatory, w których również znaleźć mogą istotne dla siebie informacje, gdy po ukończeniu szkoły zdecydują się złożyć dokumenty aplikacyjne.

Dla uczniów planujących związać swoją przyszłość zawodową z mundurem policyjnym była to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy o procesie rekrutacji, co niewątpliwie wpływa również na możliwość odpowiedniego przygotowania się do niego.

Dokładne informacje dotyczące kwalifikacji i wymogów, dostępne są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

 

Lidia Cynt

zdjęcia dzięki uprzejmości Szkoły


 

  • Spotkanie z młodzieżą na temat zasad rekrutacji do służby
  • Spotkanie z młodzieżą na temat zasad rekrutacji do służby
  • Spotkanie z młodzieżą na temat zasad rekrutacji do służby
  • Spotkanie z młodzieżą na temat zasad rekrutacji do służby
  • Spotkanie z młodzieżą na temat zasad rekrutacji do służby
  • Spotkanie z młodzieżą na temat zasad rekrutacji do służby
Powrót na górę strony