Klasy mundurowe

Olsztyn: Klasy mundurowe spotkały się z policjantem służby patrolowo - interwencyjnej

Uczniowie klas mundurowych z Olsztyna spotkali się z policjantem służby patrolowo – interwencyjnej z olsztyńskiej Komendy. Funkcjonariusz opowiedział o swojej codziennej pracy i specyfice podejmowanych interwencji. Młodzież poznała zasady doboru do Policji, poszczególne etapy rekrutacyjne i wymogi stawiane kandydatom do służby.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie i Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie, w którym funkcjonują klasy mundurowe, co roku współpracują podczas procesu edukacji z zakresu bezpieczeństwa. Policjanci i nauczyciele dążą do stworzenia dla młodzieży, która swoją przyszłość planuje związać z formacjami mundurowymi, takich warunków kształcenia, które w sposób profesjonalny pozwolą zapoznać się ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej i posiąść wiedzę na temat teoretycznego przygotowania policyjnego.

W tym celu we wtorek (17.04) zorganizowane zostało dla uczniów spotkanie z funkcjonariuszem Wydziału Interwencyjnego i Sztabu Policji, sierż. Łukaszem Ewertowskim, który służbę w Policji pełni od 2014 roku. W 2016 roku zajął II miejsce podczas wojewódzkich eliminacji zawodów „Patrol Roku 2016” i reprezentował wspólnie z kolegą z patrolu oraz policjantami z Kętrzyna województwo warmińsko – mazurskie w konkursie o tytuł najlepszego patrolu roku w Polsce.

Opowiedział on młodzieży o specyfice służby patrolowo – interwencyjnej, przytaczając przykłady ciekawych zdarzeń, w których podejmował interwencję. Przekonywał ponadto, że w pracy policjanta nie ma miejsca na schematy i niezbędne jest odpowiednie wyszkolenie, bowiem każda sytuacja jest inna, a z pozoru niewinnie wyglądająca interwencja może w każdym momencie przerodzić się w sytuację zagrażającą innym osobom, a nawet interweniującym policjantom. Młodzież została przekonana, że policjanci pionu patrolowo – interwencyjnego są blisko ludzkich problemów, podejmują interwencje, gdy potrzebna jest pomoc, a ich obecność na ulicach i  osiedlach mieszkalnych decyduje o spokoju i zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Policjant opowiedział również o roli „patrolowca” w weryfikowaniu zagrożeń zgłaszanych przez mieszkańców za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, o zabezpieczaniu imprez masowych, o wypełnianej dokumentacji i środkach przymusu bezpośredniego, z którego korzystają policjanci.

Dla uczniów planujących związać swoją przyszłość zawodową z mundurem policyjnym była to również okazja do poszerzenia swojej wiedzy o specyfice służby w Policji i poznania przebiegu procesu rekrutacyjnego. Dokładne informacje dotyczące kwalifikacji i wymogów, dostępne są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

 

lc

  • Spotkanie z patrolowcem
  • Spotkanie z patrolowcem
  • Spotkanie z patrolowcem
  • Spotkanie z patrolowcem
  • Spotkanie z patrolowcem
  • Spotkanie z patrolowcem
Powrót na górę strony