Aktualności

Odprawa roczna Komisariatu Policji w Biskupcu

W środę w budynku Komisariatu Policji w Biskupcu odbyła się odprawa kadry kierowniczej podsumowująca pracę za rok 2022. Spotkaniu przewodniczył Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu podinsp. Marcin Cydzik. W obecności zaproszonych gości podsumowano ostatnie 12 miesięcy w aspekcie osobowo-organizacyjnym jednostki oraz omówiono wyniki jednostki w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców.

Na początku podinsp. Marcin Cydzik Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu przywitał zaproszonych gości: Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie mł. insp. Piotra Koszczała, Prokuratora Rejonowego w Biskupcu Pana Tomasz Ślązaka, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Biskupcu Panią Alinę Radziszewską, Burmistrza Biskupca Pana Kamila Kozłowskiego, Z-cę Burmistrza Jezioran Pana Władysława Daligę, Przewodniczącego ZT NSZZP w Biskupcu asp. Łukasza Kowalskiego oraz policjantów i pracowników Komisariatu Policji w Biskupcu.

Następnie Kierownik Referatu Prewencji asp. szt. Tomasz Pijewski omówił wyniki pracy pionu prewencyjnego. W 2022 roku funkcjonariusze byli wzywani do 2814 interwencji. Ponadto w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadzono 663 czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenia. W ubiegłym roku zanotowano znaczący spadek liczby wypadków drogowych. W 2022 roku na drogach Biskupca oraz gmin Jeziorany i Kolna doszło do 14 wypadków drogowych (spadek o 10 zdarzeń). Funkcjonariusze pracowali również na miejscu 249 kolizji drogowych. Analizując stan bezpieczeństwa należy wskazać, że społeczeństwo chętnie korzysta z narzędzi do komunikacji z policjantami oraz chce mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. W 2022 roku funkcjonariusze otrzymali 132 zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W dalszej części odprawy wyniki pracy pionu kryminalnego omówiła Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu kom. Katarzyna Moroz. Wskazała, że w 2022 roku policjanci przeprowadzili 456 postępowań przygotowawczych oraz 465 postępowań sprawdzających. W ubiegłym roku zanotowano wzrost wykrywalności zarówno przestępczości kryminalnej (niespełna 77%), jak również w 7 najbardziej uciążliwych kategoriach przestępstw (niespełna 70%).

Policjanci z Biskupca wykazują się wysoką skutecznością w zwalczania przestępczości kryminalnej. Przykładem jest sprawa z sierpnia 2022 roku, kiedy to wspólnie z policjami z Olsztyna doprowadzili do zatrzymania po pościgu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo mieszkańca Biskupca. Szczegóły w komunikacie:https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/96480,Podejrzewany-o-zabojstwo-zatrzymany-po-poscigu.html

Następnie głos zabrał podinsp. Marcin Cydzik, który przedstawił działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz plany na przyszłość jednostki. Komendant podziękował swoim podwładnym za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych im zadań. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wzorową współpracę Policji z innymi służbami oraz instytucjami. Ponadto podkreślił rolę działań profilaktyczno-edukacyjnych w codziennej policyjnej służbie. W tym celu przygotowano i wdrożono lokalny program, w ramach którego w budynku Komisariatu Policji powstał „Pokój Małego Policjanta” cieszący się ogromną popularnością odwiedzających go dzieci. Inicjatywa została wyróżniona przez lokalną społeczność na „Gali Sukcesy 2021”. Szczegóły: http://https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/91638,quotPokoj-malego-policjanta-w-Biskupcu-wyrozniony-podczas-Gali-Sukcesy-2021.html

W maju 2022 roku policjanci z Komisariatu Policji w Biskupcu zorganizowali festyn dla najmłodszych mieszkańców miasta oraz dzieci z Ukrainy pn. „Smerfuj z policjantami”. Piknik rodzinny, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem odwiedziło kilkaset dzieci wraz z opiekunami. Jednym z jego elementów był konkurs, którego celem było wyłonienie imienia artystycznej rzeźby wykonanej przez pracownika jednostki Policji – niebieskiego smerfa zdobiącego Komisariat Policji w Biskupcu. Wizytówka biskupieckiej jednostki Policji była również przedmiotem aukcji podczas charytatywnego meczu piłkarskiego. Wylicytowana maskotka trafiła na miesiąc do jednego z przedszkoli w Biskupcu. Natomiast laureatka konkursu, w wyniku którego wyłoniono imię rzeźby wraz ze swoimi rówieśnikami odwiedziła policjantów z Biskupca, którzy przygotowali szereg atrakcji. Podinsp. Marcin Cydzik w humorystyczny sposób podkreślił, że „Biskupiecki Benuś” wrócił z 30-dniowego „oddelegowania” z jednego z przedszkoli i w dalszych ciągu wita dzieci odwiedzające Komisariat Policji w Biskupcu.

https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/93831,Smerfowali-z-policjantami-z-Komisariatu-Policji-w-Biskupcu.html?search=906324904257

https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/97500,Mecz-charytatywny-dla-chorego-35-letniego-Jasia.html?search=6154971535

https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/99061,Biskupiecki-Benius-przywital-pierwszych-malych-gosci.html?search=63660

Komendant Komisariatu w Biskupcu konkludując swoje wystąpienie wskazał, że rok 2022 to również okres zmiany warunków służby policjantów i pracowników w Biskupcu. W ubiegłym roku przeprowadzono gruntowny remont sali odpraw, a także klatki schodowej biskupieckiej jednostki Policji.

W dalszej części odprawy głos zabrali zebrani goście. Przedstawiciele jednostek samorządu oraz instytucji pogratulowali policjantom i pracownikom Komisariatu Policji w Biskupcu służby i pracy na najwyższym poziomie, których odzwierciedleniem są wyniki osiągnięte w 2022 roku.

Na koniec głos zabrał Komendant Miejski Policji w Olsztynie mł. insp. Piotr Koszczał, który podsumował miniony rok i efekty pracy policjantów i pracowników. Wskazał na efektywną współpracę pionu prewencyjnego i kryminalnego, która przekłada się nie tylko na osiągnięte wysokie wyniki, ale także na realne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

(aj)

  • Zdjęcie przedstawia uczestników odprawy rocznej.
  • Zdjęcie przedstawia uczestników odprawy rocznej.
  • Zdjęcie przedstawia uczestników odprawy rocznej.
Powrót na górę strony