Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Infolinia dla osób bezdomnych – zbliża się dla nich trudny czas – nie bądźmy obojętni

Tradycyjnie jak co roku od początku listopada olsztyńscy policjanci rozpoczynają wzmożone działania, mające na celu ochronę zdrowia i życia osób szczególnie narażonych na działanie niskich temperatur powietrza, tj. bezdomnych, nieporadnych życiowo, samotnych, przebywających na dworze często znajdujących się pod wpływem alkoholu. Policjanci apelują, by nigdy nie przechodzić obojętnie obok osób potrzebujących pomocnej ręki oraz by informować służby porządkowe o dostrzeżonych zagrożeniach. Jeden telefon nic nie kosztuje a może uratować czyjeś życie!

Okres jesienno-zimowy, kiedy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, jest szczególnie trudny dla osób bezdomnych, które pozbawione schronienia narażają się na śmierć z powodu wychłodzenia organizmu. By przeciwdziałać przypadkom zamarznięć, policjanci od początku listopada rozpoczynają wzmożone kontrole miejsc, w których bezdomni mogą szukać schronienia przed zimnem. W tym okresie pod szczególnym nadzorem policjantów i przedstawicieli innych służb, z którymi Policja współpracuje, w tym Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, ośrodków pomocy społecznej, pozostają pustostany, ogrody działkowe, piwnice, klatki schodowe i węzły ciepłownicze. Miejsca te niosą również zagrożenie dla przebywających tam osób, głównie ze względu na zły stan techniczny obiektów które mogą grozić zawaleniem. Sposób ogrzewania tych pomieszczeń przez bezdomnych również niesie za sobą zagrożenie i niejednokrotnie prowadzi do pożaru. Podczas rozmów z osobami bezdomnymi policjanci przekazują wykaz miejsc noclegowych i zachęcają do schronienia się w nich w czasie zimy. Bezdomnym przekazywana jest również informacja o placówkach, które zapewniają pomoc medyczną, wydają ciepłe posiłki, bony żywnościowe, odzież i oferują możliwość skorzystania z kąpieli. Podczas podejmowanych interwencji, policjanci odwożą potrzebujących do schroniska, do izb wytrzeźwień, także do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, gdyż często są to osoby nietrzeźwe, które na mrozie siedzą w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej, lub w innych miejscach. Działający w ich organizmie alkohol sprawia, że nie czują one zimna i dlatego są narażeni na śmierć. O osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą być narażone na wychłodzenie organizmu policjanci informują pracowników socjalnych.

By dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy konieczne jest zaangażowanie nie tylko przedstawicieli służb, ale każdego człowieka. Dlatego apelujemy, by na bieżąco przekazywać sygnały o dostrzeżonych zagrożeniach i informować służby porządkowe o osobach leżących na mrozie, przebywających w okolicach dworców, siedzących dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też zamieszkujących pustostany, kanały ciepłownicze itp. Prosimy o zainteresowanie się losem sąsiadów bądź innych znanych osób, które są niepełnosprawne, samotne bądź w podeszłym wieku i wymagają pomocy. O ich sytuacji warto poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bądź Policję, a jeśli mamy takie możliwości osobiście możemy pomóc im w codziennych czynnościach, przynosząc im np. zakupy czy lekarstwa. Nie przechodźmy również obojętnie obok osób nietrzeźwych, a szczególnie tych znajdujących się pod znacznym działaniem alkoholu.

Pamiętajmy, że nasza właściwa reakcja i jeden wykonany telefon może uratować komuś życie.

Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada do końca marca funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Wykaz placówek pomocowych zlokalizowanych w Olsztynie i powiecie olsztyńskim znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminskomazurski/polityka-społeczna w zakładce Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej.

(rp)

Powrót na górę strony