Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole miejsc przebywania osób narażonych na wychłodzenie

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Olsztyńscy policjanci regularnie kontrolują miejsca przebywania osób narażonych na wychłodzenie. Funkcjonariusze apelują, by nigdy nie przechodzić obojętnie obok potrzebujących i alarmować służby za każdym razem, gdy widzimy, że ktoś wymaga pomocy. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!

Jak co roku, w chwili, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.
Okres zimowy to czas, kiedy policjanci podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienie i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. W kontrolach policjanci wspierani są także przez Straż Miejską oraz pracowników MOPS-u.
Przypominamy, że Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada do końca marca funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Wykaz placówek pomocowych zlokalizowanych w Olsztynie i powiecie olsztyńskim znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminskomazurski/polityka-społeczna w zakładce Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej.
Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.
Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!

(aj/rj)

  • Zdjęcie przedstawia pracowników MOPS-u oraz funkcjonariuszy straży miejskiej podczas kontroli miejsc przebywania osób narażonych na wychłodzenie.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów podczas kontroli miejsc przebywania osób narażonych na wychłodzenie.
  • Zdjęcie przedstawia policjantkę podczas kontroli miejsc przebywania osób narażonych na wychłodzenie.
  • Zdjęcie przedstawia policjantkę podczas kontroli miejsc przebywania osób narażonych na wychłodzenie.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów oraz funkcjonariuszy straży miejskiej podczas kontroli miejsc przebywania osób narażonych na wychłodzenie.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów podczas kontroli miejsc przebywania osób narażonych na wychłodzenie.
Powrót na górę strony