Programy profilaktyczne

Czy ponoszę jakieś konsekwencje?

„Czy ponoszę jakieś konsekwencje?” jest programem edukacyjno-profilaktycznym, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych oraz wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę o ich sytuacji prawnej, w świetle obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze i pracownicy KMP Olsztyn systematycznie spotykają się z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami każdego szczebla edukacji, aby podnosić świadomość i zwiększać wiedzę zwłaszcza z zakresu odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich.

Olsztyńscy profilaktycy prowadzą spotkania edukacyjno-profilaktyczne w ramach programu „Czy ponoszę jakieś konsekwencje?”, podczas których przede wszystkim dzieci i młodzież dowiadują się m.in. jakie są ich prawa, co grozi za ich złamanie, czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy, co to jest czyn karalny, kim jest osoba nieletnia itd. Ponadto podczas tego typu spotkań uczestnicy mogą zadawać nurtujące ich pytania ww. kwestiach oraz mogą dowiedzieć się jakie działania realizuje Policja w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny lub wykazały przejawy demoralizacji. Bardzo ważnym jest również omówienie środków wychowawczych i poprawczych, które może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynu karalnego oraz osób przejawiających cechy demoralizacji.

Zgłoszenia:

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją spotkania z cyklu „Czy ponoszę jakieś konsekwencje?” w szkole, bursie szkolnej, ośrodku szkolno-wychowawczym, klubie kultury itp. prosimy zwrócić się z taką prośbą do Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie (szczegółowe dane dostępne pod linkiem: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/o-nas/kierownictwo/2809,Kierownictwo.html) w formie elektronicznej bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty (dane teleadresowe dostępne pod linkiem: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/3238,Komenda-Miejska-Policji-w-Olsztynie.html). Pismo powinno zawierać informacje: o temacie spotkania, nazwie szkoły, wieku i liczbie uczestników spotkania tj. uczniów (klasie) oraz propozycję terminu/okresu, w którym mogłoby się odbyć spotkanie. Bardzo istotne jest również wskazanie osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu.

Jednocześnie informujemy, iż po otrzymaniu Państwa pisma członkowie Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KMP w Olsztynie skontaktują się ze wskazaną osobą w celu ustalenia szczegółów.

Zapraszamy!

Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej KMP w Olsztynie

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 731 47 69 lub 47 731 47 48

 

Powrót na górę strony