Programy profilaktyczne

Uwaga na cyberzagrożenia!

Data publikacji 10.11.2021

Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z uczniami powyżej 12 r.ż. uświadamiające o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz o konsekwencjach niepoprawnych zachowań w internecie (np. mowa nienawiści, hejt oraz stalking). Podczas prelekcji młodzież szkolna dowiaduje się o współczesnej roli internetu, potencjalnych formach aktywności w sieci (m.in. korzystaniu ze stron internetowych, social mediów, wyszukiwaniu informacji, nauce zdalnej, zakupach, korespondencji e-mailowej, rozrywce); definiowaniu cyberprzemocy oraz jej przejawach. Ponadto prelegenci przytaczają przykłady przestępstw internetowych i szkodliwych treści publikowanych w internecie oraz omawiają zagrożenia jakie mogą czyhać online. Zwracamy uwagę uczniów na szkodliwość spędzania dużej ilości czasu na tzw. byciu w sieci, uzależnieniach od gier oraz mediów społecznościowych itp. Prowadzący spotkanie podają wskazówki oraz przykłady jak nie stać się ofiarą cyberprzestępców, jak zabezpieczyć swój sprzęt, jak nie dać się oszukać osobom wykorzystującym sieć internetową w łamiącym sposób prawo. Uczniowie otrzymują informacje jak reagować i zgłaszać niepożądane zachowania i treści w internecie oraz poznają konkretne służby i instytucje, które udzielają pomocy osobom dotkniętym cyberzagrożeniami.

Zgłoszenia:

Jeżeli są Państwo zainteresowani organizacją spotkania z cyklu „Uwaga na cyberzagrożenia!” w szkole, bursie szkolnej, ośrodku szkolno-wychowawczym, klubie kultury itp. prosimy zwrócić się z taką prośbą do Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie (szczegółowe dane dostępne pod linkiem: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/o-nas/kierownictwo/2809,Kierownictwo.html) w formie elektronicznej bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty (dane teleadresowe dostępne pod linkiem: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/3238,Komenda-Miejska-Policji-w-Olsztynie.html). Pismo powinno zawierać informacje: o temacie spotkania, dokładnej nazwie szkoły, wieku i liczbie uczestników spotkania tj. uczniów (klasie) oraz propozycję terminu/okresu, w którym mogłoby się odbyć spotkanie. Bardzo istotne jest również wskazanie osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu.

Jednocześnie informujemy, iż po otrzymaniu Państwa pisma członkowie Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KMP w Olsztynie skontaktują się ze wskazaną osobą w celu ustalenia szczegółów.

Zapraszamy!

Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej KMP w Olsztynie

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 731 47 69.

 

Uwaga zajęcia realizowane są wyłącznie online.

W tym celu należy skontaktować się z Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, aby ustalić formę i termin przeprowadzenia spotkania.

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze spotem profilaktycznym dotyczącym zapobiegania hejtowi wśród dzieci i młodzieży opublikowanym na naszym kanale YouTube, dostępnym pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=cTUfm8toYvg

Powrót na górę strony